torsdag 14. oktober 2010

Vi har gitt en julegave allerede...


...og oppfordrer flere til å gjøre det samme!

Vi i -nille synes det er viktig og godt å støtte veldedige formål og har de siste årene valgt ut et veldedig formål som har fått en julegave fra -nille. Vi gjør dette på en organisert og demokratisk måte med våre ansatte med i beslutningsprosessen. Uansett hvor tøft vi har det for å nå de ambisiøse målene vi har satt for oss selv og kjeden vår, er det dessverre mange medmennesker som har det enda tøffere. Derfor har vi besluttet at vi også i 2010 skal gi en slik støtte til et godt formål.

Vi har lyst til å sikre at vi gir til et formål som alle ansatte i –nille og Per Aarskog setter pris på. Derfor hatt en prosess hvor vi har bedt alle som har meninger om det om å sende inn innspill på hvilke organisasjoner eller foreninger de vil ”nominere". Deretter tok vi en avstemning blant våre ansatte i Nille As og Per Aarskog AS. Vinneren av avstemningen og dermed mottakeren av årets julegave fra -nille, ble FRELSESARMEEN. Dette er en organisasjon som hver dag gir uvurderlig støtte til mange mennesker i Norge som virkelig trenger det. Vi har i år valgt å øremerke vårt bidrag til formål i Norge med fokus på barn. 

Et av deres tre fokusområder er Barne- og familievernet hvor de blant annet støtter følgende trengende formål: 

  • Støtte til tiltak på institusjoner; barnehjem etc... 
  • Home start familiekontakten - et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker og avlaster småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder 
  • Familieleire - sommerleire for familier som ikke har råd til å dra på ferie. Her får barna en god opplevelse de kan fortelle om når de kommer tilbake på skolen i august 

Fra Lindis Evja som er leder av Frelsesarmeens barne og familievern har vi fått følgende melding: ”Det er med ydmykhet og takknemlighet at vi mottar den flotte gaven fra Nille. Det føles godt å vite at de ansatte i Nille ønsker å støtte det arbeidet vi gjør for utsatte barn og deres familier. Gaven fra Nille skal blant annet gå til et foreldrestøtteprogram der frivillige kommer hjem til småbarnsfamilier og tilbyr regelmessig kontakt og praktisk hjelp i en krevende periode.” 

Frelsesarmeen er også på twitter og vi oppdaget en hyggelig twitring fra de i ettermiddag; Nille er snille!
De har også skrevet et innlegg på sin hjemmeside om at de ble glade for gaven de fikk og det er jo veldig hyggelig.

Vi i -nille føler oss sikre på at menneskene i Frelsesarmeen gjøre verden mye bedre for mange mennesker og det var derfor med glede og ydmykhet vi ga vårt bidrag til denne organisasjonen. 

Og som en liten fotnote;
Vi oppfordrer herved uhøytidlig alle andre bedrifter som befinner seg i bloggverden om å finne en verdig organisasjon og gi et bidrag som årets julegave fra selskapet. Det gjør godt å hjelpe til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar