søndag 25. august 2013

Herregenser i Østlandsgarn


Genseren strikkes rundt på rundpinne helt opp til halsfellingen og det klippes opp til ermer.
Legg opp 210(220)230 m på rundpinne 3,5 og strikk vrangbord, 1 rett og 1 vrang til arbeidet måler 6 cm. Etter 6 cm strikk videre i glattstrikk og på første omg øk til 238(248)258 m.

Strikk til arbeidet måler 41(46)51 cm. Del arbeidet inn i for- og bakstykke 119(124)129 m pr del. Sett et merke i hver side og dette merket må følge med opp. Masken før og etter dette merket, på hver side, strikkes ikke inn i mønstret. Strikk diagram A til det er 4 cm fra hel lengde. Fell de midterste 28 m til hals. Strikk nå frem og tilbake med fellinger på hver side av halsen 3m 1 gang, 2 m 3 ganger
og fell annenhver omg. Når diagrammet er slutt, strikkes genseren til ønsket lengde i bunnfargen.
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer:
legg opp 52(56)60 m på strømpepinner 3,5. Strikk 6 cm vrangbord, 1 rett og 1 vrang. Strikk videre i glattstrikk og øk 12 m på første omg. Siste masken i alle omg strikkes vrangt, og det økes på hver side av denne masken. Strikk glattstrikk til arbeidet måler 39 cm, samtidig som det økes
1 m før og 1 m etter vrangmasken under armen, hver 6. omg. Strikk nå mønster etter diagram B og forsett med økning under armen til det er 104 m. De økte maskene strikkes inn i mønsteret etter hvert. Når mønsteret er ferdig strikkes armene til ønsket lengde i bunnfargen.
Strikk til hel lengde, ca 50(52)54 cm, vreng armen og strikk glattstrikk rundt i 8 omg for å lage et belegg til å sy over klippekanten på genseren. Fell av en løs kant. Strikk en
arm til.

Montering:
Finn merketråden som deler for- og bakstykket. Sy en søm med symaskin på hver side av denne tråden og klipp opp til armhull. Strikk sammen på skuldrene. Sy armen fast på innsiden av den masken som ikke ble strikket inn i mønsteret. Armen sys fast i genseren innen for beleggskanten som ble strikket da armene ble snudd. Bruk gjerne attersting.
Når armen er festet, brett belegget over klippekanten i genseren. Sy den fast med løse sting som ikke strammer.
Gjør det samme på neste side.

Strikk opp ca 100 m til hals og strikk 4 cm vrangbord, 1 rett
og 1 vrang. Fell av og fest alle tråder.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar