tirsdag 21. januar 2014

Strikk: Flettegenser med raglanfelling i Alpaca SoftPS! En korreksjon. I teksten til bildet over står det armlengden er 66 cm, korrekt skal være 46 cm. Er du kortere eller lengere i armen, tilpasser du dette selv.

Start med ermene:
Legg opp 44 m med jeansblått garn på strømpepinne nr 3,5 og strikk rundt en omg med bare rette masker. Strikk så etter følgende inndeling 1 m rett, 2 m vrang, 4 m rett(flette), 2 m vrang, 4 m rett(flette), 3 m vrang, 12 m rett(stor flette), 3 m vrang, 4 m rett(flette), 2 m vrang, 4 m rett(flette), 2 m vrang og 1 m rett. Dette er første omgang i flettediagrammet til ermer.

De to enslige rette maskene som strikkes først og sist i omgangen, strikkes hele tiden rett og det økes på hver side av disse. Disse er ikke med i diagrammet. Sett et merke mellom disse to, dette merket må følge med oppover i arbeidet. Øk en maske etter den første rette og en maske før den siste rette masken, slik at det økes 2 m for hver omg det skal økes.

Øk i omgangen etter de små 4 masker-flettene har blitt vridd. De økte maskene strikkes inn i mønsteret etter hvert og blir til fletter og vrangmasker. Strikk til du har ca 24 cm og ca 104 m. Nå skal det skiftes farge, til mørk blå, dobbelt tråd og liten rundpinne nr 6.

Den store fletta skal det ikke gjøres noe med, den skal fortsette helt opp til halsen. De andre små flettene skal strikkes sammen og alle masker utenom den store fletta skal strikkes rett. Gjør slik: Strikk rett til du kommer fram til den første lille fletta. Disse 4 rette maskene som har laget fletten, skal bli til 2, strikk derfor 2 og 2 masker rett sammen, de vrange maskene strikkes rett. Gjør slik til du kommer til de 3 vrange maskene ved den store fletta, disse skal fortsatt strikkes vrangt, følg diagrammet på den store fletta. På andre siden av fletta, strikkes masker sammen og rett slik som forklart før fletten.
Strikk nå armen ferdig med den store fletta midt på armen og alle de andre maskene rett. Ingen masker økes i denne mørke blå delen. Strikk til armen måler 66 cm. Fell 5 masker før og etter merket midt under armen. Legg denne til siden og strikk en arm til.

Bol:
Legg opp 204 m med dobbelt tråd, rundpinne 6 og mørk blå. Strikk rundt i en omg med bare rette masker. Fortsett med denne inndelingen: 1 m vrang, *4 m rett(flette)2 m vrang* gjenta omg ut, avslutt med 1 m vrang. Dette er 1 omg av flettediagrammet med 4 masker. Følg diagrammet og strikk til flettene måler 5 cm. Nå skal den store fletten plasseres midt foran: strikk 35 m rett, 2 m vrang, 4 m rett (liten flette), 2 m vrang, 16 m rett (stor flette), 2 m vrang, 4 m rett (liten flette), 2 m vrang og 35 m rett, sett et merke her og strikk så bakstykket med 51 rette masker. Sett et merke her, nå har du et merke i hver side som gir deg for- og bakstykke. Strikk etter diagrammet på stor flette og etter 8 omganger, felles det i hver side av arbeidet 2 masker ved å strikke de to maskene før og etter sidemerket rett sammen. Gjenta dette hver 8 omg 5 ganger til det er igjen 80 m på for/ bakstykket. Strikk videre til arbeidet måler 48 cm eller til ønsket lengde. Fell nå 10 m under hver arm; 5 m før sidemerket og 5 m etter sidemerket.

Sett nå alt sammen på en rundpinne: strikk på forstykket frem der det skal være en arm, strikk så maskene til armen inn på den store rundpinnen, strikk maskene til bakstykket frem til der det skal inn en arm, strikk nå de maskene til den siste armen inn på den store rundpinnen. Husk å følge diagrammene på flettene på armene og på forstykket. Strikk nå en omg uten fellinger og sett et merke der armene møter forstykket og bakstykket, i alt 4 merker.

Ved disse merkene skal det lages raglanfelling, dvs du strikker frem til merket, men stopper 2 m FØR merket, strikker disse 2 m rett sammen, de 2 m ETTER merket strikkes også rett sammen, slik at det felles 2 masker ved hvert merke, strikk frem til 2 m før neste merke, strikk 2 m rett sammen FØR merket, så de to etter merket strikkes også rett sammen, strikk til neste merke og fell igjen, til det alt har blitt felt 8 m pr omg. Strikk nå en omg uten fellinger, men husk flettene.

Lag raglanfellinger i annenhver omg oppover til fellingene møter den store fletta foran. Det skal med andre ord ikke felles av flettemaskene.

Nå skal det lages hals, tell opp hvor mange masker du har og juster maskeantallet slik at det er delelig på 6. Bytt nå til to tråder jeansblått garn og lag fletter etter diagrammet på 4m fletta. Strikk til halsen måler 12 cm eller ønsket lengde. Fell av med en pen kant.

Fest alle tråder og vips så har du en deilig og stor kosegenser
torsdag 2. januar 2014

Strikk selv: Spisebrikke med hullmønster


Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Les igjennom hele oppskriften slik at du vet hva som skal gjøres.

Perlestrikk:
1omg: 1 rett og 1 vrang omgangen ut. 2omg: 1 vrang og 1 rett omgangen ut.

Glattstrikk:

Alle maskene strikkes rett på retta og vrang på vrangen. Legg opp 115 m på pinne nr 3,5 og strikk 8 omg perlestrikk, se forklaring. Strikk så 8 m i perlestrikk, 99 m glattstrikk og de siste 8 m i perlestrikk. Gjenta dette i 4 omg, begynn med hullmønster. De første 8 og de siste 8 maskene strikkes hele tiden i perlestrikk og nevnes ikke i hullmønsterforklaringen.

Hullmønster:
Omg 1: 4 m r,*1 kast, 2 m r sammen, 8 m rett*, gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 3 m rett.
Omg 2: alle masker vrange.
Omg 3: 3 m rett, *1 kast, 2 m rett sammen, 1 kast, 2 m r sammen, 6 rett,* gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 2 m rett.
Omg 4: alle masker vrange.
Omg 5: 4 m rett, *1 kast, 2 m r sammen, 8 m rett*, gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 3 m rett.

Strikk 5 omg glattstrikk uten hullmønster.

Omg 11: 9 m rett,*1 kast, 2 m r sammen, 8 m rett*, gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 8 m rett.
Omg 12: alle masker vrange.
Omg 13: 8 m rett,*1 kast, 2 m rett sammen, 1 kast, 2 m r sammen, 6 rett,* gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 7 m rett.
Omg 14: alle masker vrange.
Omg 15: 9 m rett,*1 kast, 2 m r sammen, 8 m rett*, gjenta fra *til* omg ut. Avslutt med 8 m rett. Strikk 5 omg glattstrikk.

Begynn på omg 1 og gjenta alle omg til du har fått ønsket mål på spisebrikken. Sørg for å avslutte med hullmønster etter de 5 omg med glattstrikk. Strikk nå 8 omg perlestrikk over alle maskene.

Fell av en fin kant og fest alle tråder. Press spisebrikken under et vått klede.