onsdag 26. februar 2014

Strikk selv: Kort babyjakke med raglanfelling i tynn Alpaca


Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Les igjennom hele oppskriften slik at du vet hva som skal gjøres.


Legg opp 184(200) m på liten rundpinne nr 2,5 og strikk frem og tilbake i glattstrikk, dvs, de rette maskene strikkes rett på retta og vrang på vranga. De vrange maskene strikkes vrang på vranga og rett på vranga.

Strikk første omg med følgende inndeling: 4 m rett, *20(22) m rett, 2 m vr* gjenta fra * til * omg ut, avslutt med 4 m rett. De 4 første og siste maskene strikkes alltid i glattstrikk da disse er kantmasker. Her skal det ikke felles eller økes noe masker, men etterhvert skal det lages knapphull (se forklaring).

Strikk med denne inndelingen i 1,5 cm, lag en brettekant med hull slik: * 2 m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Fortsett med inndelingen og strikk 4 omg. Sett et merke i hver side, etter 48(52) m på det ene forstykket, 88(96) m bakstykke, og 48(52) m på det andre forstykket. Dette merket føler med oppover mens du strikker og viser deg hvor du skal felle under ermene.

Nå skal det felles masker i glattstrikkdelene av arbeidet. I alle feltene med glattstrikk, strikkes de 2 første maskene rett sammen og de 2 siste maskene rett sammen. Slik blir det felt 16 m pr omg. Fell slik:* 2 m rett sammen, 16(18) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut. Strikk 7 omg uten fellinger.

Fell i neste omg slik:* 2 m rett sammen, 14(16) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut. Strikk 7 omg uten fellinger.

Fell som forklart over, med 2 m mindre i mellom fellingene i glattstrikkdelene, strikk 7 omg i mellom hver omg. Fell i alt 5 ganger og arbeidet måler 10 cm.

Ha rettsiden av arbeidet fram, lag et knapphull slik: strikk 2 m rett, 1 kast og 2 m rett sammen. Strikk nå 2 riller, dvs 1 rille= alle masker rette, både på retta og vranga.

Fortsett å strikke rette m fram til sidemerket midt under armen. Fell 4 m før merket og 4 m etter merket, strikk bakstykket frem til neste sidemerke og fell 4 m før og 4 m etter merket. Strikk omg ut.

Legg vekk arbeidet og strikk ermer.

Ermer:

legg opp 40(44) m med strømpepinner nr 2,5 og strikk rundt i rillestrikk, dvs 1 omg alle masker rett, og 1 omg alle masker vrangt= 1 rille.
Strikk 4 riller. Gå nå over til glattstrikk (alle masker rett) utenom den siste masken i omg, den strikkes hele tiden vrangt. Det skal økes en maske på hver side av denne masken hver 4 omg.
Strikk til armen måler 15/17 cm. Fell nå 4 m før merket og 4 m etter merket, strikk omg ut. Legg armen til side og strikk en arm til.

Ta nå alle deler og sett de sammen slik: hold bolen med vrangen mot deg, strikk til der armen skal plasseres, strikk så arm-maskene på rundpinnen med bolen, med rette masker. Fortsett å strikke med rette masker på bakstykket til der neste arm skal være. Strikk på arm-maskene på rundpinnen med bolen og den andre armen. Strikk videre omg ut med rette masker og kantmasker.

Sett 4 merker i arbeidet, et på hvert sted der armene møter forstykke og bakstykke. Ved disse merkene skal det felles til raglan.

Strikk nå videre i rillestrikk frem og tilbake, dvs alle masker rette (utenom kantmaskene, de strikkes i glattstrikk).
Strikk til første merke der arm møter forstykket, strikk rett sammen de 2 maskene før merket, og de 2 maskene etter merket, strikk videre til neste merke og fell på samme måte. Gjenta ved alle 4 merker og fell for hver omg 8 m. Fell på annenhver omg og i alt 12 ganger.

Samtidig skal det lages knapphull i kantmaskene.


Lag det første knapphullet i første omg der armene blir satt på. Lag knapphull slik:
Strikk 2 m rett, 1 kast og 2 m rett sammen (i 4 kantmasker) strikk videre på jakken omg ut. Når du kommer tilbake til der du lagde knapphull, strikk kastet som vanlig maske.

Lag knapphull hver 4 rille.

Strikk 2 riller uten fellinger, gå over til glattstrikk (alle masker rett på retta og vrange masker på vrangen) første omg på retten strikkes med fellinger slik: strikk 4 kantmasker,* 4 rette, 2 m rett sammen* gjenta fra * til * omg ut, avslutt med 4 kantmasker. Snu arbeidet og strikk tilbake uten fellinger. Gjenta disse 2 omg 2 ganger til= 3 omg med fellinger.

Lag en hullkant slik; hold arbeidet på retten og *strikk 2 m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Strikk tilbake med vrange masker. Strikk nå i glattstrikk 1,5 cm og fell av. Nå har du laget en liten kant som skal brettes inn og syes fast, slik at du får en fin halskant.

Fest alle tråder og sy opp kanten nederst på jakken.

Press jakken lett og sy i knapper.

Strikk selv: Babykjole i tynn Alpaca


Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Les igjennom hele oppskriften slik at du vet hva som skal gjøres.


Legg opp 224(240) m på rundpinne nr 2,5 og strikk en omg rett. Sett gjerne et merke i begynnelsen av omg slik at du har full kontroll på omg begynnelse og slutt. Strikk så med følgene inndeling: *26(28) m rett, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut.

Strikk med denne inndelingen til 1,5 cm, lag så en brettekant med hull slik: *strikk 2m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Strikk videre med 26(28) m rett og 2 m vrang – inndelingen i 3 omg. Nå skal det felles masker i glattstrikkdelene av arbeidet. I alle feltene med glattstrikk, strikkes de 2 første maskene rett sammen og de 2 siste maskene rett sammen. Slik blir det felt 16 m pr omg. Fell slik:* 2 m rett sammen, 22(24) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut.

Strikk 9 omg uten fellinger.

Fell i neste omg slik:* 2 m rett sammen, 20(22) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut.

Strikk 9 omg uten fellinger.

Fell som forklart over, strikk 9 omg i mellom hver omg det felles til det er igjen 10(12) m rett og 2 m vrang = 96(112) m totalt og ca 21(23) cm lengde på arbeidet.

Gå over til rillestrikk, dvs 1 omg rette masker og 1 omg vrange masker = 1 rille. Strikk 8 riller (16 omg rett og vrang).

Nå skal arbeidet deles inn i for- og bakstykke. Fell de første 6(8) maskene, strikk 36(40) m rett, fell 12(16) m, strikk 42(48) m rett. Snu arbeidet og fell de første 6(8) m. Strikk videre frem og tilbake i rillestrikk, dvs alle masker strikkes rett, både på rette siden og på vrangsiden.

Fell under hver arm, og i begynnelsen av omgangene, 1 m to ganger=28(32) m på for -og bakstykket.
På forstykket strikkes det til det er 20 riller, lag nå knapphull ved å strikke 3 m rett, 2 m rett sammen, 1 kast, strikk rett til det er 5 m igjen på pinnen, 1 kast, 2 m rett sammen og 3 m rett. Strikk videre i rillestrikk til det er totalt 24 riller. Fell av med en løs kant.

På bakstykket strikkes det til det er 30 riller, strikk 9(10) m rett, fell 10(12) m og strikk 8(10) m. Disse 9(10) m strikkes ferdige hver for seg og skal bli til seler. Strikk selene til de er ca 12 cm og ca 27 riller. Fell av en løs kant.

Fest alle tråder og hekle en kant med fastmasker rundt hele rillestrikken, fra bakstykket, over begge selene, under begge armene og på forstykket. Ønsker du litt mer pynt langs kanten, kan du hekle en omg til: start i en fastmaske fra forrige omg, hekle 3 l luftmasker, hopp over en fastmaske og hekle ned i neste fastmaske, *3 luftmasker, hopp over en maske og hekle med fastmaske ned i neste maske fra forrige omg* gjenta fra* til * omg ut. Fest tråden.

Sy opp kanten nederst på kjolen, bruk hullkanten som brettekant. Press kjolen lett med et strykejern. Sy fast knappene på selene, slik at de passer over skuldrene på barnet.

Tips: Vil du ha muligheten til å justere, så sy på flere knapper i høyden, så kan barnet lett vokse i kjolen uten at du må frem med nål og tråd.

Strikk selv: Selebukse i tynn Alpaca


Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Les igjennom hele oppskriften slik at du vet hva som skal gjøres.


Begynn nederst på bena:

Legg opp 40(44) m med strømpepinner i str 2,5. Strikk rundt vrangbordstrikk 2 m rett og 2 m vrang i 7 cm. Gå over til glattstrikk, men strikk den siste masken i omg vrang, det skal økes på hver side av denne masken. Alle mål måles fra siste omg vrangbord.

I første omg økes det slik: * strikk 2 m rett, øk 1 m* gjenta fra * til * omg ut. Strikk videre i glattstrikk og øk samtidig 1 maske før og etter vrangmasken, hver 6. omg.

Strikk til benet måler 20(22) cm. Fell de siste 3 maskene før vrangmasken og de 3 etter vrangmasken. Legg benet til siden og strikk et ben til.

Sett de to bena sammen på en passe stor rundpinne. Sett de sammen med de 6 felte maskene mot hverandre. Sett to merker i hver side til for og bakstykke. Sett også et merke midt foran på buksen, der bena møtes. Her foran skal det felles noen masker, slik; strikk frem til 2 m før merket, strikk disse 2 rett sammen, så strikkes de 2 maskene etter merket rett sammen. Strikk en omg uten felling og gjenta fellingen en omg til. Strikk nå videre rundt i glattstrikk uten fellinger til arbeidet måler 38(41) cm.

Strikk nå rillestrikk, dvs 1 omg alle masker rett, 1 omg alle masker vrange= 1 rille. Strikk 5 riller. Finn merkene i sidene til for og bakstykke. Fell nå i hver side til ermåpning. Lag forstykket med 36 m og bakstykket med 40 m, fell de resterende maskene under hver arm.

Strikk videre på forstykket i rillestrikk, til det er 20 riller. Lag knapphull slik: strikk 3 m rett, 1 kast og 2 m rett sammen, rette masker til det er igjen 5 masker, strikk 2 m rett sammen, 1 kast og så 3 m rett. Fortsett med rillestrikk til det er 24 riller. Fell av en løs kant.

Bakstykket strikkes til det er 30 riller, strikk de 13 første maskene rett, fell 14 m og strikk 13 m rett. Disse 13 m skal bli til seler og strikkes ferdig hver for seg til de måler ca 27 cm/27 riller. Fell av en løs kant og strikk den andre selen ferdig.

Fest alle tråder og sy sammen i skrittet. Press selebuksen lett med et strykejern. Sy fast knappene på selene, slik at de passer over skuldrene på barnet.

Tips:
Vil du ha muligheten til å justere, så sy på flere knapper i høyden, så kan barnet lett vokse i buksen uten at du må frem med nål og tråd.

Strikk selv: Babylue og votter i tynn Alpaca


Lue:
Legg opp 90 m på pinne nr 2,5 og strikk frem og tilbake. Strikk 6 riller, dvs alle masker strikkes rette. Bytt til glattstrikk, dvs rette masker på retta og vrange masker på vrangen. Strikk til arbeidet måler 10 cm. Fell de første 30 m, strikk de siste 60. Snu arbeidet og fell de første 30 m. Nå har du igjen 30 m og disse strikkes i glattstrikk til arbeidet måler ca 20 cm. Fell av med en løs kant og fest alle tråder. Sy sammen lua i kanten der du felte de 30 maskene. Ta et tynt silkebånd i ei litt stor stoppenål og sy langs kanten i glattstrikkdelen (fra rillekant til rillekant) under lua for å kunne knyte den sammen under haken.

Votter:

Legg opp 44 m på strømpepinner nr 2,5 og strikk rundt i rillestrikk, dvs 1 omg alle masker rett og 1 omg alle masker vrangt= 1 rille.
Strikk 2 riller og så 4 omg glattstrikk(dvs alle masker rett). Lag en hullkant til knytebånd slik: *2 m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Strikk til arbeidet måler 9 cm, fell til tupp, slik: strikk de 2 første maskene rett sammen, strikk 18 m rett, 2 m rett sammen, 2 m rett sammen, 18 m rett og de 2 siste maskene rett sammen.
Gjenta denne omg, men ta 2 m mindre i mellom fellingen for hver omg, dvs neste omg strikkes slik: 2 m rett sammen, 16 m rett, 2 m rett sammen, 2 m rett sammen, 16 m rett, 2 m rett sammen. Gjenta dette til det er igjen 4 m, klipp av tråden og tre tråden igjennom de resterende 4 maskene, sy sammen. Fest tråden og strikk en vott til.

Ta litt tynt silkebånd og tre i hullkanten på begge vottene.
Knyt og lag en fin sløyfe :-)

onsdag 5. februar 2014

Karnevalstid; Alle barn elsker å kle seg ut

Finnes det noe morsommere enn å kle seg ut?
Har du kanskje en hel kasse med utkledningsklær i hjemmet som barna kan boltre seg i eller er du på jakt etter karnevalsklær og skal du holde en karnevalsfest i hjemmet?

Å kle seg ut som noe man ikke er til vanlig er alltid litt spennede og morsomt. Barna kan endelig være noe man alltid har ønsket å være. 

Hva vil ditt barn kle seg ut som i år?


Har husets prinsesse gått med en drøm om å bli prinsesse når hun blir stor, da er karneval en fin mulighet til å la barnet få en liten smak av prinsesselivet. Sminke, rød lebestift - og vakker ordentlig prinsessekjole - kanskje med tiara til og med da er det komplett.
Har husets lille helt, superhelter som Spider-man eller Superman som sitt store forbilde? Drømmen er å redde mennesker i nød og slåss med superskurker? Da er superhelt draktene akkurat det han eller hun vil ha.


Også de minste skal kle seg ut, og er det noe barn elsker så er det dyr. Har du sett noe skjønnere enn disse herlige draktene drage og giraffdraktene?


Finnes det noe søtere enn en liten grønn drage som kommer knurrende mot deg - eller denne herlige giraffdrakten. De er så søte at vi har mer lyst til å si "Åååååh, så skjønn" enn "Hjeeeelp så redd jeg er" - men karneval er skuespill og vi spiller med.


Vil de litt større i familien være litt mer rebelske, så finnes det tøffe rocka punkedrakter, krydre med kul sort sminke, kjettinger og nagler. Små, men effektive detaljer.
Gutta vil kanskje være litt mer hemmelig - og hva er vel mer smygende listig enn en ninja? Da må man jo ha en skikkelig ninjadrakt! Skurker nå er det bare å passe seg! Det er en ny helt i byen!


Vi har stort utvalg av drakter og sminke i våre Nillebutikker. Likte du draktene du så over her, ta gjerne en titt på vårt fotoalbum Facebooksiden vår med hele utvalget. Klikk deg inn her for å se hele utvalget av våre fine og morsomme karnevalsdrakter

Skal det holdes karnevalsfest på deres skole, i deres barnehage - eller kanskje dere holder karnevalsfest hjemme hos dere selv eller hos noen venner, ta gjerne en titt for å finne litt inspirasjon i våre kampanjekataloger som du finner her

Har du bestemt dere for hva dere skal kle dere ut som til utkledningsfesten? Eller fått noen gode tips til neste karneval?

Del bilde av barnet ferdig utkledd og del med oss på hashtagg #nillekarneval på vår Instagram @NilleNorge - kanskje ditt bilde kan inspirere våre følgere til å finne årets karnevalsdrakt?