onsdag 26. februar 2014

Strikk selv: Kort babyjakke med raglanfelling i tynn Alpaca


Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Les igjennom hele oppskriften slik at du vet hva som skal gjøres.


Legg opp 184(200) m på liten rundpinne nr 2,5 og strikk frem og tilbake i glattstrikk, dvs, de rette maskene strikkes rett på retta og vrang på vranga. De vrange maskene strikkes vrang på vranga og rett på vranga.

Strikk første omg med følgende inndeling: 4 m rett, *20(22) m rett, 2 m vr* gjenta fra * til * omg ut, avslutt med 4 m rett. De 4 første og siste maskene strikkes alltid i glattstrikk da disse er kantmasker. Her skal det ikke felles eller økes noe masker, men etterhvert skal det lages knapphull (se forklaring).

Strikk med denne inndelingen i 1,5 cm, lag en brettekant med hull slik: * 2 m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Fortsett med inndelingen og strikk 4 omg. Sett et merke i hver side, etter 48(52) m på det ene forstykket, 88(96) m bakstykke, og 48(52) m på det andre forstykket. Dette merket føler med oppover mens du strikker og viser deg hvor du skal felle under ermene.

Nå skal det felles masker i glattstrikkdelene av arbeidet. I alle feltene med glattstrikk, strikkes de 2 første maskene rett sammen og de 2 siste maskene rett sammen. Slik blir det felt 16 m pr omg. Fell slik:* 2 m rett sammen, 16(18) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut. Strikk 7 omg uten fellinger.

Fell i neste omg slik:* 2 m rett sammen, 14(16) m rett, 2 m rett sammen, 2 m vrang* gjenta fra * til * omg ut. Strikk 7 omg uten fellinger.

Fell som forklart over, med 2 m mindre i mellom fellingene i glattstrikkdelene, strikk 7 omg i mellom hver omg. Fell i alt 5 ganger og arbeidet måler 10 cm.

Ha rettsiden av arbeidet fram, lag et knapphull slik: strikk 2 m rett, 1 kast og 2 m rett sammen. Strikk nå 2 riller, dvs 1 rille= alle masker rette, både på retta og vranga.

Fortsett å strikke rette m fram til sidemerket midt under armen. Fell 4 m før merket og 4 m etter merket, strikk bakstykket frem til neste sidemerke og fell 4 m før og 4 m etter merket. Strikk omg ut.

Legg vekk arbeidet og strikk ermer.

Ermer:

legg opp 40(44) m med strømpepinner nr 2,5 og strikk rundt i rillestrikk, dvs 1 omg alle masker rett, og 1 omg alle masker vrangt= 1 rille.
Strikk 4 riller. Gå nå over til glattstrikk (alle masker rett) utenom den siste masken i omg, den strikkes hele tiden vrangt. Det skal økes en maske på hver side av denne masken hver 4 omg.
Strikk til armen måler 15/17 cm. Fell nå 4 m før merket og 4 m etter merket, strikk omg ut. Legg armen til side og strikk en arm til.

Ta nå alle deler og sett de sammen slik: hold bolen med vrangen mot deg, strikk til der armen skal plasseres, strikk så arm-maskene på rundpinnen med bolen, med rette masker. Fortsett å strikke med rette masker på bakstykket til der neste arm skal være. Strikk på arm-maskene på rundpinnen med bolen og den andre armen. Strikk videre omg ut med rette masker og kantmasker.

Sett 4 merker i arbeidet, et på hvert sted der armene møter forstykke og bakstykke. Ved disse merkene skal det felles til raglan.

Strikk nå videre i rillestrikk frem og tilbake, dvs alle masker rette (utenom kantmaskene, de strikkes i glattstrikk).
Strikk til første merke der arm møter forstykket, strikk rett sammen de 2 maskene før merket, og de 2 maskene etter merket, strikk videre til neste merke og fell på samme måte. Gjenta ved alle 4 merker og fell for hver omg 8 m. Fell på annenhver omg og i alt 12 ganger.

Samtidig skal det lages knapphull i kantmaskene.


Lag det første knapphullet i første omg der armene blir satt på. Lag knapphull slik:
Strikk 2 m rett, 1 kast og 2 m rett sammen (i 4 kantmasker) strikk videre på jakken omg ut. Når du kommer tilbake til der du lagde knapphull, strikk kastet som vanlig maske.

Lag knapphull hver 4 rille.

Strikk 2 riller uten fellinger, gå over til glattstrikk (alle masker rett på retta og vrange masker på vrangen) første omg på retten strikkes med fellinger slik: strikk 4 kantmasker,* 4 rette, 2 m rett sammen* gjenta fra * til * omg ut, avslutt med 4 kantmasker. Snu arbeidet og strikk tilbake uten fellinger. Gjenta disse 2 omg 2 ganger til= 3 omg med fellinger.

Lag en hullkant slik; hold arbeidet på retten og *strikk 2 m rett sammen, 1 kast* gjenta fra * til * omg ut. Strikk tilbake med vrange masker. Strikk nå i glattstrikk 1,5 cm og fell av. Nå har du laget en liten kant som skal brettes inn og syes fast, slik at du får en fin halskant.

Fest alle tråder og sy opp kanten nederst på jakken.

Press jakken lett og sy i knapper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar