tirsdag 8. april 2014

Strikk selv: Topp med blonder i tynn Alpaca 100%


Toppen er lett innsvingt i livet. Det skal strikkes rundt i glattstrikk og blondemønster etter diagram. Sett ett merke i hver side av plagget, 112(123) m pr del.

Legg opp 224(246)m på lang rundpinne nr 3. Strikk alle masker etter diagram A. Når du har strikket diagrammet 1 gang, strikk etter følgende inndeling:

Forstykket: 38(43) m rett, 37 m etter diagram B og 38(43) m rett, så Bakstykket: 54(60) m rett, 3 m vrang, 55(60) m rett. Strikk 2 omg med denne inndelingen.

På modellen er bakstykket litt lengre enn forstykket. Hvis du ønsker det, gjør slik: sørg for at du nå er på skillet mellom for- og bakstykket, der omgangen starter. Nå skal det strikkes fl ere omg bare på bakstykket, slik at det blir lengre. Snu arbeidet og strikk 55(60) m vrang, 3 m rett og 44(50) m vrang. Da er det 10 masker igjen til sidemerket. Snu og strikk tilbake: 44(50) m rett, 3 m vrang og 45(50) m rett. Da er det 10 m igjen til sidemerket. Snu arbeidet og strikk tilbake, men snu når det er 10 m igjen til der du snudde i forrige omg. Snu og strikk tilbake, men snu igjen når det er igjen 10 m til der du snudde forrige omg. Gjør dette til du har vært over alle maskene. Hvis du er på vangen når du har strikket og snudd over alle maskene, strikk til sidemerket og snu slik at du får arbeidet på rett vei, når du nå skal strikke vanlig over alle maskene, både for- og bakstykket.

NB! Alle mål på plagget måles nå fra forstykket.

Strikk nå med vanlig inndeling og over alle masker som forklart over. Strikk til arbeidet måler 4(6) cm. Start med felling i begge sider, på hver side av blondemønsteret foran og på hver side av vrangmaskene bak.

Sidefellinger: strikk 2 m rett sammen før og etter sidemerkene. Gjenta hver 12. omg /4 cm.

Felling på hver side av blondemønster foran og vrangmaskefeltet bak: strikk til det er igjen 2 m før blondemønsteret eller vrangmaskefeltet, strikk disse 2 m rett sammen, strikk blondemønster/vrangmasker, og strikk de neste 2 m rett sammen, strikk videre etter inndeling. Gjenta hver 12 omg/4 cm.

Strikk slik til arbeidet måler 24(27) cm og du er ferdig med 6 fellinger.

Strikk 4 cm uten fellinger. Start med å øke i hver side, på hver side av blondene og vrangmaskefeltet. ØK slik: i sidene plukkes det opp masker på hver side av sidemerket og det lages masker av disse. På hver side av blondemønsteret og vrangmaskefeltet, plukkes det også opp masker før og etter mønsteret, og det lages nye masker av disse. De nye maskene strikkes inn i glattstrikkpartiet på forstykket, men på bakstykket strikkes det inn i vrangmaskepartiet. På forstykket økes hver 6. omg, 3 ganger. Det økes hver 6. omg på bakstykket også, men gjentas til det er 15 m vrange. Se forklaring på hvordan du øker.

Strikk til arbeidet måler 32 (39) cm, og fell til armhull. Del arbeidet og det strikkes nå frem og tilbake. Fell 8 m under hver arm, 4 m før og 4 m etter sidemerket. Strikk frem og tilbake og fell på hver side av ermhullet 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

På forstykket strikkes det til arbeidet måler 38(43) cm, nå skal alle maskene som har laget blondemønsteret settes på en tråd eller liten rundpinne, disse skal få hvile til det skal lages hals. Strikk frem og tilbake og fell på hver side av halsåpningen, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strikk til arbeidet måler 57(64) cm. Strikk den andre siden lik. Sett alle maskene på hjelpepinnen og strikk bakstykket.

Strikk til arbeidet måler 57 (64) cm og husk økningene i vrangmaskene til det er 15 vrangmasker. Strikk nå sammen på skuldrene.

Når begge skuldrene er strikket sammen, har du mange masker som det skal lages halskant sammen med maskene fra forstykket som er på hjelpepinnen. Begynn øverst på den ene skuldra. Strikk opp masker langs halsutringningen ned mot blondemønsteret foran, strikk blonde mønstermaskene rette og fortsett med å plukke opp masker lang den andre siden opp mot maskene på bakstykket. Strikk maskene fra bakstykket rette frem til der du startet å strikke opp masker. Strikk nå alle maskene du har på rundpinnen etter diagram A. Det kan være at du må telle deg frem til hvor i mønsteret du skal starte. Ta da utgangspunkt i blondemønsteret foran og tell opp langs siden av halsutringningen. Strikk diagrammet 1 gang og fell av med å strikke alle masker sammen med vrange masker.

Strikk nå to ermer, det skal først strikkes rundt i 10 cm, eller så lang du ønsker, og så skal det lages en ermtopp og da strikkes det frem og tilbake. Sett et merke der omg starter.

Legg opp 64 (68) m på strømpepinner nr 3 og strikk etter diagrammet i 10 cm. Del arbeidet ved merket og strikk frem og tilbake, samtidig som du følger diagrammet. Fell i hver side, annen hver omg, ved å strikke de 2 første masken rett sammen. Strikk til det er igjen 25 masker og armen måler 28 (30) cm. Fell av.

Fest alle tråder og sy i ermene. Hvis det føles som om armen er litt for stor for åpningen, så er det riktig. Lag en liten puffarm ved å sy noen rynker på toppen av skulderen.
Press arbeidet lett.
1 kommentar:

  1. Hei! Hva er prisen på de ulike garntypene deres? Jeg leter etter en oversikt, men finner det ikke :-)

    SvarSlett